Parcele u kampu dijele se prema dvije zone opremljenosti.