Parcele v kampu so razdeljene glede na dve coni opremljenosti.